SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT

GÖTEBORGS STADSMUSEUM
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
SKOLSAMLINGSGRUPP & WEBBREDAKTION

 
SKOLSAMLINGSGRUPPEN & WEBBREDAKTION:
 
Margaretha Sahlin, kontaktperson
margarethasahlin32@gmail.com
070-981 54 63
 
Medlemmar:
Iréne Eriksson
Agnetha Eliasson
Gunnar Hejde
Ing-Britt Ling
Margaretha Sahlin
 
Stadsmuseets kontaktperson
Pernilla Karlsson
pernilla.karlsson@kultur.goteborg.se
031 - 368 36 45
 
  

 

 
www.folkbildningssallskapet.se