SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT

GÖTEBORGS STADSMUSEUM
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
SKOLSAMLINGSGRUPP & WEBBREDAKTION

 
GÖTEBORGS STADSMUSEUM:
Om du vill veta mer om Skolsamlingarna vid Göteborgs stadsmuseum är du välkommen att ta kontakt med någon i museets personal eller besöka museets läsesal, Faktarummet
 
Pernilla Karlsson, bibliotekarie
pernilla.karlsson@kultur.goteborg.se
031 - 368 36 45
Frågor om bibliotek och arkiv
    
Christian Thorén, föremålsintendent
christian.thoren@kultur.goteborg.se 
031 - 368 36 58
Frågor om skolföremål
   
Karl Arvidsson, chef enheten för publika möten
karl.arvidsson@kultur.goteborg.se
031 - 368 32 68
Frågor om Barnens Museum
   
   
 
www.folkbildningssallskapet.se