SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
 

BOKTIPS:
BOKTIPS:
SKOLSAMLINGARNA

STADSMUSEET
LÄSNING OCH LÄSEBÖCKER
SKOLPLANSCHER
GÖTEBORGS SKOLVÄSEN
SVENSKA SKOLANS HISTORIA
PEDAGOGIK I SKOLAN
SKOLMINNEN
SÄLLSKAPETS UTGIVNING

ÖVRIGT

 

 

GÖTEBORGS SKOLVÄSEN
 
Attman, Artur
Willinska stiftelsen i Göteborg / Artur Attman o. F.A. Hammar.
- Göteborg : Willinska stiftelsen, 1969

Behre, Göran
Hvitfeldska gymnasiet : En modern skola med gamla anor / av Göran Behre....
- Göteborg : Hvitfelska gymnasiets kamratförening, 1985

Henriksson, A.
Bidrag till Göteborgs folkskolors historia. I, Skollokalerna / A. Henriksson.
- Göteborg : Wettergren & Kerber, 1918

Bruhn, Anders Theodor
Bidrag till Götheborgs elementar-läroverks historia / Anders Theodor Bruhn.
- Götheborg : Hedlund & Lindskog, 1856

Chalmers tekniska högskola
Teknik i 150 år / red.: Stig Ekelöf. - Göteborg : Chalmers tekniska högsk., 1979

Fredén, Gustaf
Hvitfeldtska läroverkets historia / Gustaf Fredén. - Göteborg : Gumperts förlag, 1947

Göteborgs folkskolor 1842-1942. - Göteborg : Wettergren & Kerber, 1942

Göteborgs Latinläroverks Historia : Minnesblad åren 1865-1900. - Göteborg, 1917

Göteborgs skolförening 1874-1924 :
Minnesskrift utgiven med anledning av föreningens 50-årsjubileum. - Göteborg, 1924

Göteborgs småbarnsskolor : 1839-1914. - Göteborg : Brusewitz, 1914

Göteborgs tekniska högre folkskola : Kort redogörelse för skolans tillkomst.
- Göteborg : Orstadius, 1924

Handelshögskolan i Göteborg 1923-1971 : en minnesbok
/ red. av Hadar Berglund och Kurt Grönfors.
- Göteborg : Västsvenska akademibokh. (distr.), 1977

Heckscher, Ebba
Några drag ur den svenska flickskolans historia : under fleres medverkan samlade
/ av Ebba Heckscher. - Stockholm : Norstedt, 1914

Hedin, Edit
Göteborgs flickskolor : En historisk återblick / av Edit Hedin.
- Stockholm : Fören. för svensk undervisningshistoria, 1967
(Årsböcker i svensk undervisningshistoria ; 117)

Holmberg, J. J.
Willinska skolan i Göteborg under de första 100 åren af sin verksamhet, eller från skolans grundläggning 1767 till 1867 : historisk öfversikt / J. J. Holmberg. - Göteborg, 1867

Häggström, K S E
Fruntimmersföreningens Flickskola i Göteborg : 1815-1915
/ Karin Sofia Elisabet Häggström - Göteborg : Zachrisson, 1915

Högre allmänna läroverket för flickor i Göteborg :
Den nya läroverksbyggnaden och dess invigning : Bilaga till årsredogörelsen 1935-1936.
– Göteborg, 1936

Jonsson, Oscar
Angered – Bergum skolhistoriskt / Oscar Jonsson.
- Göteborg: Sällsk. För folkundervisningens befrämjande, 1977

Jonsson, Oscar
Askims skolor före grundskolan / Oscar Jonsson, Åke Berg.
– Göteborg : Lärarkårens hembygdskommitté, 1975

Jonsson, Oscar
Backa skolor under 100 år / Oscar Jonsson. - Göteborg : Lärarkårens hembygdskommitté, 1976

Jonsson, Oscar
Från spetal till Redbergets skolor / Oscar Jonsson.- Göteborg: förf., 1983

Jonsson, Oscar
Församlingsskolorna i gamla Göteborg / av Oscar Jonsson.
Artikel i Göteborg förr och nu XIII (1978)

Jonsson, Oscar
Göteborgs folkskolor i innerstaden. D. 1, Kvarnbergsskolan.
- Göteborg : Sällsk. För folkundervisningens befrämjande, 1982

Jonsson, Oscar
Göteborgs folkskolor i innerstaden. D. 2, Odin och Otterhällan m. fl. skolor.
- Göteborg : Sällsk. för folkundervisningens befrämjande, 1982

Jonsson, Oscar
Göteborgstraktens skolor : Hofstedt och Fredriksson inspekterar / Oscar Jonsson.
- Göteborg : Sällsk. för folkundervisningens befrämjande, 1980

Jonsson, Oscar
Hagahedens gamla skolor och Gamlestadens / av Oscar Jonsson.
- : ill. Artikel i Göteborgs hembygdsförbund Göteborg förr och nu XIV (1980)

Jonsson, Oscar
Landvetter-Härryda sockenskolor / Oscar Jonsson.- Mölnlycke: Härryda kommun, 1981

Jonsson, Oscar
Råda skolor : Mölnlycke, Pixbo, Benareby / Oscar Jonsson. - Mölnlycke, 1980

Jonsson, Oscar
Skolor och lärare från Tjörn till Askim : Skolinspektören på besök i slutet av 1800-talet
/ Oscar Jonsson. - Göteborg : Sällsk. för folkundervisningens befrämjande, 1979

Jonsson, Oscar
Skolor och lärare i gamla Örgryte / Oscar Jonsson.
- Göteborg : Lärarkårens hembygdskommitté, 1974

Jonsson, Oscar
Skolor och lärare i Västra Frölunda och Nya Varvet / Oscar Jonsson.
- Göteborg : Lärarekårens hembygdskommitté, 1976

Jonsson, Oscar
Skolor och lärare i gamla Lundby / Oscar Jonsson.
- Göteborg : Lärarkårens hembygdskommitté, 1975

Jonsson, Oscar
Säve skolor med Stiernecreutzska / Oscar Jonsson.
- Göteborg : Lärarekårens hembygdskommitté, 1977

Jonsson, Oscar
Tjörns gamla skolor. 1, Stenkyrka / Oscar Jonsson
- Göteborg : Sällsk. för folkundervisningens befrämjande, 1980

Tjörns gamla skolor. 2, Valla, Klövedal, Rönnäng, Klädesholmen / Oscar Jonsson.
- Göteborg : Sällsk. för folkundervisningens befrämjande, 1981

Jonsson, Oscar
Tuve skolor och Ny Elfsborgs / Oscar Jonsson, Erland Forshult.
- Göteborg : Sällsk. för folkundervisningens befrämjande, 1978

Jonsson, Oscar
Västra Hisingens gamla skolor : en bok om gamla skolor i Björlanda, Torslanda, Rödbo
/ Oscar Jonsson.
- Göteborg : Sällsk. för folkundervisningens befrämjande, 1977

Jonsson, Oscar
Örgryte och Majornas gamla skolor / Oscar Jonsson. - Göteborg : Pro caritate, 1978

Jonsson, Oscar
Östra Real : 6-klassiga läroverket på Stampen / Oscar Jonsson. - Göteborg : Förl. Östra, 1975

Karl Johansskolan
/ red.: Lars Olson. - Göteborg : Karl Johansskolan, 1992

Kjellbergska flickskolan
Stiftelsen Kjellbergska flickskolan 1835-1935 / Thyra Kullgren m. fl..
- Göteborg : Kjellbergska flickskolan, 1935

Lindälv, Elof
Om fynden på vinden i Majornas växelundervisningsskola / Elof Lindälv.
- Uppsala : Fören. för svensk undervisningshistoria, 1972
(Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Vol. 127, årg. LII, 1972)

Lindälv, Elof
Göteborgs skolväsen / av Elof Lindälv. - Göteborg : Religion & Kultur, 1948

Ohlander, Johannes
Göteborgs folkskoleväsen i gamla dagar och i våra :
en skolhistorik i anledning av Göteborgs stads 300-årsjubiluem / Joh. Ohlander.
- Göteborg : Wettergren & Kerber, 1923 (Bidrag till Göteborgs folkskolors historia ; II)

Ohlander, Johannes
Göteborgs insatser i svensk folkbildning:
Föredrag vid sextonde allmänna svenska folkskolläraremötet / av Joh. Ohlander.
- Göteborg : Elander, 1920

Ohlander, Urban
Vid vår skolbyggnads 50-årsjubileum / av Urban Ohlander.
- Göteborg : Hvitfelska gymnasiets kamratförening, 1969

Olsson, Olof Em.
Göteborgs folkskolor 1858-1958 : historik i anledning av Göteborgs allmänna skolstyrelses
100-årsjubileum / enligt uppdrag utarbetad av Olof Em. Olsson.
- Göteborg : Göteborgs allm. skolstyr. (distr.), 1958 (Bidrag till Göteborgs folkskolors historia ; IV)

Perman, R.
Föreningen för barnbespisning och skollovskolonier i Göteborg : minneskrift 1886-1966 / sammanställd av R. Perman och K. Boëthius. - Göteborg : Fören., 1968

Röding, Rudolf
Bidrag till Göteborgs latinläroverks historia. I - III. - Göteborg, 1898, 1918, 1919, 1921

Sandberg, Alvida
Göteborgs folkskolbibliotek 1898-1923 / Alvida Sandberg. - Göteborg, 1924

Skola i omvandling :
Göteborgs allmänna skolstyrelse och dess förvaltning 1958-1989
/ red. Christian Kallerdahl. - Göteborg, 1990

Wichman, Knut
Högre allmänna läroverket i Majorna i Göteborg 1862-1962 / Knut Wichman.
- Göteborg : Västra Sverige, 1962
 

 

 

www.folkbildningssallskapet.se