SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
 

BOKTIPS:
SKOLSAMLINGARNA

STADSMUSEET
LÄSNING OCH LÄSEBÖCKER
SKOLPLANSCHER
GÖTEBORGS SKOLVÄSEN
SVENSKA SKOLANS HISTORIA
PEDAGOGIK I SKOLAN
SKOLMINNEN
SÄLLSKAPETS UTGIVNING

ÖVRIGT

 

 

LÄSNING OCH LÄSEBÖCKER

Andersson, Inger
Läsning och skrivning:
En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-1982. Umeå, 1986

Berg, Hjalmar
Den gamla tiden då tuppen värpte.
- Ur Svensk lärartidning Nr 44B 1/11 1933. (även tillgänglig på nätet, se runeberg.org)

Biedermann, Hans
Symbollexikonet.- Stockholm, 1997

Chambert, Gerda
ABC-böcker, ur Psykologisk-Pedagogisk uppslagsbok, bd 1. Stockholm, 1945

Från runorna till folkskolan: Temanr om läs- och skrivkunnigheten under 1800 år;
ur Folkets historia 1984:2. Stockholm, 1984

Frängsmyr, Tore
Framsteg eller förfall: Framtidsbilder och utopier i västerländsk tanketradition. Stockholm, 1980

Frängsmyr, Tore
Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år: D. 2: 1809-2000. Stockholm, 2000

Granskning af läroböcker för folkskolan jemte grundsatser för deras uppställning.- Stockholm, 1887

Lindell, Ebbe
Gam-la läs-lär-or. Malmö, 1999

Läsebok för folkskolan: Faksimilutgåva efter första upplagan 1868
/ efterord: Lars Furuland. Stockholm, 1979

Murray, Robert
Kronprinsens barnabok:
Bilderna i det av Elias Martin illuminerade exemplaret jämte några notiser… Stockholm, 1983

Rasmusson, Eric
Kuckeliku!: Berättelser om en galning i dikt och verklighet. Höganäs, 1990

Sjöholm, L. G.
Handledning vid modersmålsundervisningen…: I: Läsundervisningen.
Stockholm, 1932

Willke, Ingeborg
Abc-Bücher in Schweden: Ihre Entwicklung bis Ende des 19. Jahrhunderts…, Stockholm, 1965

Wolf, Lars
Undervisning eller konst?
Några nedslag i ABC-versernas historia; ur Tidskrift för litteraturvetenskap 2003:4

Wilmenius, Karin
ABC-boken berättar : En didaktisk studie från Stockholm åren 1770-1900.- Uppsala, 2003
(Årsböcker i svensk undervisningshistoria Vol. 198, årg. LXXXII, 2002)
 

 

 

www.folkbildningssallskapet.se