SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
 

BOKTIPS:
SKOLSAMLINGARNA

STADSMUSEET
LÄSNING OCH LÄSEBÖCKER
SKOLPLANSCHER
GÖTEBORGS SKOLVÄSEN
SVENSKA SKOLANS HISTORIA
PEDAGOGIK I SKOLAN
SKOLMINNEN
SÄLLSKAPETS UTGIVNING

ÖVRIGT

 

 

PEDAGOGIK I SKOLAN

Hermansson, Ester
Upplevelser och påverkan : Jämförelsematerial för pedagogiskt intresserade
/ Ester Hermansson. - / Sveriges lärarförbund. - Stockholm, 1974

Högfeldt, Åsa
Pionjären Gottfrid Sjöholm / Åsa Högfeldt, Irén Andersson.
- / Hisningens vuxengymnasium. - Göteborg, 1989

Larsen, KL
B. C. Rodhe: En teckning för folket. Göteborg, 1897

Kollén, Alice
Ester Boman bland reformpedagoger och medarbetare:
Ett banbrytande reformarbete 1909-1936 / Alice Kollén.
- Göteborg : Göteborgs univ., 1984

Köhler, Elsa
Aktivitetspedagogik : en vägledning:
under medverkan av svenska och norska lärare / Elsa Köhler.
- Stockholm : Natur och Kultur, 1936

Melander, Erik
Etisk fostran i svensk obligatorisk skola från 1842.
- Stockholm, 1963. (Årsböcker i undervisningshistoria. Vol. 109, årg. XLIII 1963)

Vårt arbetssätt : aktivitetspedagogik i praktisk utformning
/ av Karl Falk .... - Stockholm : Kooperativa förb., 1947
 

 

 

www.folkbildningssallskapet.se