SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
 

BOKTIPS:
SKOLSAMLINGARNA

STADSMUSEET
LÄSNING OCH LÄSEBÖCKER
SKOLPLANSCHER
GÖTEBORGS SKOLVÄSEN
SVENSKA SKOLANS HISTORIA
PEDAGOGIK I SKOLAN
SKOLMINNEN
SÄLLSKAPETS UTGIVNING

ÖVRIGT

 

 

BÖCKER TRYCKTA MED STÖD FRÅN
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT


HUNDRA ÅR I SKOLANS TJÄNST
Nedslag i Göteborgs skolhistoria

Läs mer

 

www.warne.seVÅRT BROKIGA LÄRARLIV

Göteborgslärare minns

Läs merTUVE SKOLOR OCH NY ELFSBORGS
Oscar jonsson / Erland Forshult

Läs mer

Oscar Jonssons skolhistoriker

Bryman, Werner
Tecken i sten : hällristningar i Göteborg : med utblickar mot Sydbohuslän och Götaälvdalen
/ Werner Bryman. Göteborg : Tre böcker, 1986

Cypern i historiens spegel: föredrag från en studieresa arrangerad av Historielärarnas förening, Göteborgskretsen / red. Lars Linge. - Jonsered : Åström, 1997(Aktuellt om historia; 1997:3/4)

Fredriksson, Viktor
Göteborgs äldsta skolsällskap 150 år : minnesskrift / Viktor Fredriksson, Åke Berg. - Göteborg : Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, 1975
Från murslev till dataskärm : några eldsjälar inom Göteborgs yrkesutbildning berättar
/ red. Vivianne Elveström. - Göteborg : Utbildningsförv.., 1995

Hallberg, Sten
Lägerskola och nordiskt utbyte i Göteborg / Sten Hallberg.
- Göteborg : Utbildningsförv., 1999

Hildingson, Lars
Boken om Göteborg / Lars Hildingson ; under medv. av Dag Hildingson.
- Partille : Warne, 1995

Natur och folk i Backa på Hisingen.
- Backa : Backa hembygdsfören., 1998

Swensk författnings-samling. No. 19 1842,
Kungl. Maj:ts nådiga stadga angående folkunderwisningen i riket:
Gifwen Stockholms slott den 18 junii 1842. - faksim. uppl..
- Göteborg : Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, 1979

Sällskapet för Wexelundervisningens befrämjande
Stadgar för Sällskapet för Wexelundervisningens befrämjande inom Götheborgs stift:
antagna den 27 april 1824 : med tillägg i art. 1 § 6 af den 6 juni 1836 :
 samt af Sällskapet den 13 juni 1865 fattade beslut rörande penningemedels användande.
- Göteborg, 1882
 

 
 
 

www.folkbildningssallskapet.se