SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
 

BOKTIPS:
SKOLSAMLINGARNA

STADSMUSEET
LÄSNING OCH LÄSEBÖCKER
SKOLPLANSCHER
GÖTEBORGS SKOLVÄSEN
SVENSKA SKOLANS HISTORIA
PEDAGOGIK I SKOLAN
SKOLMINNEN
SÄLLSKAPETS UTGIVNING

ÖVRIGT

 

 

SKOLMINNEN
 
Ahrenlöf, Edit
Lärarinnor och skolflickor i sekelskiftets Göteborg / av Edit Ahrenlöf.
- Stockholm : Bonnier, 1929

Ambrosius, Johan Mattias
Minnen från 26 års verksamhet som folkskoleinspektör i Göteborg 1882-1908 / Johan Ambrosius.
 - Göteborg : John Antonssons boktr., 1930

Borglund, Erland
Magistern berättar / Erland Borglund.
- Mellerud : Handelsfirman Rix, 1969

Kinberg, Sven Andersson
S. A. Kinbergs dagbok : Anteckningar från seminarie- och lärarår i Göteborg 1864-1868
 / red. o. kommenterade av Olof Em. Olsson.
- Stockholm : Fören. för svensk undervisningshistoria, 1961
(Årsböcker i svensk undervisningshistoria : Vol. 105, årg. XLI, 1961)

Minns du ... : Hågkomster från Mathilda Halls skola / Anna Gertz....
- Göteborg : Skandia, 1952

Skarstedt, Carl Wilhelm
Ett tjugofemårs gymnasiiminne från Götheborg : 1821-1845 / Carl Wilhelm Skarstedt.
- Lund : Malmström, 1893
 

 

 

www.folkbildningssallskapet.se