SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
 

BOKTIPS:
SKOLSAMLINGARNA

STADSMUSEET
LÄSNING OCH LÄSEBÖCKER
SKOLPLANSCHER
GÖTEBORGS SKOLVÄSEN
SVENSKA SKOLANS HISTORIA
PEDAGOGIK I SKOLAN
SKOLMINNEN
SÄLLSKAPETS UTGIVNING

ÖVRIGT

 

 

SKOLPLANSCHER

Ekegren, Staffan
Skolplanschernas värld / Staffan Ekegren. - Stockholm : LT, 1988

Förteckning å undervisningsmaterial för realskolan. - Stockholm : Norstedt, 1907

Göteborgs skolmuseum
Katalog över planscher och kartor m.m. i Göteborgs skolmuseum : Sommaren 1911.
- Göteborg, 1911

Malmö skolmuseum
Skolplanscher : Malmö Skolmuseum på Malmö konsthall våren 1985
/ Malmö : Malmö skolmuseum, 1985 (Malmö Konsthalls katalog ; nr 103)

Rasmusson, Eric
Kuckeliku! : berättelser om en galning i dikt och verklighet / Eric Rasmusson.
- Höganäs : Wiken, 1990

Sparrman, Anna
Barns visuella kulturer : skolplanscher och idolbilder / Anna Sparrman.
- Lund : Studentlitteratur, 2010

Stockholms skolmuseum
Skolplanscher : Stockholms skolmuseum: Rödabergsskolan 1982-12-03 - 1983-05-31
/ Stockholm : Stockholms skolmus., 1982

Wahlstedt, Jens
Djur och natur på skolplanscher / Jens Wahlstedt. - Stockholm : Prisma, 2008

Wahlstedt, Jens
Skolplanschernas Sverige : historia, hantverk och religion / Jens Wahlstedt.
- Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2005

Wahlstedt, Jens
Skolplanschernas Sverige : bondeåret och naturen / Jens Wahlstedt.
- Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2000

 

 

www.folkbildningssallskapet.se