SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
 

BOKTIPS:
SKOLSAMLINGARNA

STADSMUSEET
LÄSNING OCH LÄSEBÖCKER
SKOLPLANSCHER
GÖTEBORGS SKOLVÄSEN
SVENSKA SKOLANS HISTORIA
PEDAGOGIK I SKOLAN
SKOLMINNEN
SÄLLSKAPETS UTGIVNING

ÖVRIGT

 

 

STADSMUSEETS SKOLSAMLINGAR OCH GÖTEBORGS SKOLMUSEUM

Fredriksson, Viktor
Göteborgs äldsta skolsällskap 150 år : minnesskrift / Viktor Fredriksson, Åke Berg.
- Göteborg : Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, 1975

Frick, Marie-Louise

Carl Larssons fresker och målningar i Engelbrektsskolan :
Nya elementarläroverket för flickor / av Marie-Louise Frick.
- Göteborg : Göteborgs hembygdsförbund, 1970

Göteborgs Museum
Göteborgs musei tjugofemårs-berättelse : från 20 december 1861 till 20 december 1886 :
jämte statsrådet O. I. Fåhræus' tal vid musei öppnande.
- Göteborg, 1888

Lindälv, Elof
Göteborgs skolmuseum 50 år / av Elof Lindälv.
Artikel ur Göteborgs-Posten, 1950-10-15

Lindälv, Elof
Göteborgs skolmuseum : en kort historik jämte orientering rörande samlingarna och
Carl Larssonfreskerna i Engelbrektsskolan samt en presentation av det 150-åriga sällskap,
som ekonomiskt svarat för skolmuseets verksamhet / Elof Lindälv. - 2. uppl.
- Göteborg : Göteborgs hembygdsförb., 1978

Lindälv, Elof
De nya hjälpmedelscentralerna och skolmuseerna / av Elof Lindälv.
– Artikel i Skola och samhälle: Pedagogiskt forum 44. årg (1963), nr. 4

Nilson, Margot
Skolmuseet i Göteborg / Margot Nilson.
– Artikel i Elof Lindälv 90 år 3 september 1977

Sällskapet för Wexelundervisningens befrämjande
Stadgar för Sällskapet för Wexelundervisningens befrämjande inom Götheborgs stift.
- Göteborg, 1882

Sällskapet för Wexelundervisningens befrämjande
Redovisning och berättelser, aflemnade vid allmänna års- sammankomsten i sällskapet för
vexelundervisningens befrämjande. - Stockholm, 1823.
- + Sällskapets för folkundervisningens befrämjande stadgar Stadgar för sällskapet för wexelundervisningens befrämjande inom Götheborgs stift, antagna den 27 april 1824,
med tillägg i art. 1, § 6, af den 6 juni 1836 samt af sällskapet den 13 juni 1865 fattade beslut rörande pennigemedels användande Förslag till stadgar för wexelundervisningssällskapet i Götheborg.
-Bestånd: 1823-1832

Wijk, Bertil
En trappuppgång - ett av Göteborgs största konstverk / Bertil Wijk.
- Göteborg, 1983
 
 

 

 

www.folkbildningssallskapet.se