SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
 

BOKTIPS:
SKOLSAMLINGARNA

STADSMUSEET
LÄSNING OCH LÄSEBÖCKER
SKOLPLANSCHER
GÖTEBORGS SKOLVÄSEN
SVENSKA SKOLANS HISTORIA
PEDAGOGIK I SKOLAN
SKOLMINNEN
SÄLLSKAPETS UTGIVNING

ÖVRIGT

 

 

STADSMUSEET & DESS HISTORIA

Att fånga det flyktiga / Mats Sjölin, red..
-
Göteborg ; Stockholm : Göteborgs stadsmuseum : Carlsson, 2011

Elfving, Folke
Kring Göteborgs museum : händelser, människor, minnen / Folke Elfving.
- Göteborg: Tre böcker, 1996

Elfving, Folke
Berättelsen om Göteborgs museum / Folke Elfving. - , 1961

Göteborgs museer.
- Göteborg, 1973

Göteborgs musei 75-års jubileum. - Göteborg : Göteborgs museum, 1937

Göteborgs museum : En festskrift med anledning af
musei restaurerade byggnads invigning den 20 juni 1896. - Göteborg, 1896

Göteborgs musei tjugofemårs-berättelse : från 20 december 1861 till 20 december 1886 :
jämte statsrådet O. I. Fåhræus' tal vid musei öppnande. - Göteborg, 1888

Hasselgréen, Ingmar
Ostindiska huset - Göteborgs museum / Ingmar Hasselgréen.
- Göteborg : Göteborgs historiska museum, 1984

Lagerberg, Carl
Göteborgs museum 1861-1911 : femtioårsberättelse / Carl Lagerberg. - Göteborg, 1911

Nilson, Allan T.
Ett minnessvep : 50 år på museibanan / Allan T. Nilson.
- Göteborg : Göteborgs stadsmuseum, 2002

Nordstrand, Charlotta Hanner
Göteborgs Museums 1800-tal : Fem decennier av kunskap och utveckling
/ Charlotta Hanner Nordstrand. - Göteborg : Göteborgs stadsmuseum, 2008

Selling, Dagmar, 1912-1987
Sex museer efter hundra år [Artikel] : Göteborgs Museum jubilerar / D. Selling.
- ill. Artikel i: Svenska museer nr 2 (1961)

Sjöberg, Jan Eric
Att återerövra det förflutna : Georg F.L. Sarauw : botanikern som blev arkeolog
/ Jan Eric Sjöberg. - Göteborg : Göteborgs stadsmuseum, 2005
 

 

 

www.folkbildningssallskapet.se