SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
 

BOKTIPS:
SKOLSAMLINGARNA

STADSMUSEET
LÄSNING OCH LÄSEBÖCKER
SKOLPLANSCHER
GÖTEBORGS SKOLVÄSEN
SVENSKA SKOLANS HISTORIA
PEDAGOGIK I SKOLAN
SKOLMINNEN
SÄLLSKAPETS UTGIVNING

ÖVRIGT

 

 

SVENSKA SKOLANS HISTORIA

Frängsmyr, Tore
Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år: D. 2: 1809-2000. Stockholm, 2000

Ett folk börjar skolan:
Folkskolan 150 år / red. Gunnar Richardson. Stockholm, 1992

Isling, Åke
Samhällsutveckling och bildningsideal. Stockholm, 1973

Kristenson, Hjördis
Skolhuset: Ide och form. Stockholm, 2005

Richardson, Gunnar
Kulturkamp och klasskamp: ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- och kulturpolitik… - Göteborg, 1963

Richardson, Gunnar
Svensk utbildningshistoria. Lund, 2004

Skolbarn:
En folkundervisning växer fram / red. Helena M. Henschen.- Stockholm, 1985

Svenska folkskolans historia.
D. I-VI / red. Viktor Fredriksson. Stockholm, 1940-1971.

Swensk författningssamling.
No. 19 1842, Kungl. Maj:ts nådiga stadga angående folkunderwisningen i riket :
Gifwen Stockholms slott den 18 junii 1842. – faksimupplaga.
- Göteborg : Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, 1979

Thavenius, Jan
Den motsägelsefulla bildningen. Stockholm, 1995

Ödman, Per-Johan
Kontrasternas spel: En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria: D. 1-2. Stockholm, 1995

 

 

www.folkbildningssallskapet.se