VÄLKOMMEN TILL  
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE

                                                                                             INOM GÖTEBORGS STIFT
 

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
är en fristående ideell förening som arbetar för att förbättra för skola och undervisning.
När Sällskapet grundandes år 1824 var det visserligen lagstadgat att alla barn skulle lära sig
att läsa och skriva, men var, när och hur väl var långt från löst.  Läs mer

Sällskapets verksamhet handlar även idag om att förbättra för skola och utbildning. Sällskapet har under årens lopp bidragit till att kartor, böcker och annan undervisningsmateriel kunnat ges ut eller köpas in till skolan. Som vänförening till Göteborgs stadsmuseums skolsamling sysslar man med att synliggöra skolans historia och utveckling. Man stödjer också nya metoder för att nå dagens unga, såsom Stadsmuseets projekt Barnens museum

Vill du bli medlem i Sällskapet för folkundervisningens befrämjande?
Hör av dig till Sällskapets styrelse. Medlemmar väljs in på rekommendation, och skall vara intresserade av Sällskapets ändamål att verka för folkundervisningens förbättrande.

 
AKTUELLT

Sällskapets höstmöte
Tisdagen den 6 november, klockan 16.00 – 18.00

Skolplanscher från magasin till utställning
Pernilla Karlsson, Göteborgs Stadsmuseum

Flickskolan - en skolform i tiden
Ulla Berglindh och Bodil Sporsén

  Läs mer

 

  

 

  
www.folkbildningssallskapet.se