VÄLKOMMEN TILL  
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE

                                                                                             INOM GÖTEBORGS STIFT
 

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
är en fristående ideell förening som arbetar för att förbättra för skola och undervisning.
När Sällskapet grundandes år 1824 var det visserligen lagstadgat att alla barn skulle lära sig
att läsa och skriva, men var, när och hur väl var långt från löst.  Läs mer

Sällskapets verksamhet handlar även idag om att förbättra för skola och utbildning. Sällskapet har under årens lopp bidragit till att kartor, böcker och annan undervisningsmateriel kunnat ges ut eller köpas in till skolan. Som vänförening till Göteborgs stadsmuseums skolsamling sysslar man med att synliggöra skolans historia och utveckling. Man stödjer också nya metoder för att nå dagens unga, såsom Stadsmuseets projekt Barnens museum

Vill du bli medlem i Sällskapet för folkundervisningens befrämjande?
Hör av dig till Sällskapets styrelse. Medlemmar väljs in på rekommendation, och skall vara intresserade av Sällskapets ändamål att verka för folkundervisningens förbättrande.

 
AKTUELLT

Stipendieinbjudan 2018 års stipendiater
Ansökan skall vara Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift tillhanda senast den 31/1 2018.
Stipendiet kommer att utdelas vid Sällskapets årsmöte i mars 2018

  Läs mer

 

Pressmeddelande  Göteborg 2017-03-29
 
2017-års stipendiater

För bara några dagar sedan delade Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift ut de första pedagogiska stipendierna att gå till de pedagoger som på ett framåtsyftande sätt verkar för god språkutveckling bland barn i de yngre åldrarna”.

Sällskapet vill med detta årliga stipendium dels uppmärksamma lovvärda pedagogiska insatser, dels lyfta fram utbildningens/bildningens integrerande kraft.

Årets stipendiater är;

·    Anna Hultin, Petra Sinclair, Johannebergskolan, Göteborgs kommun, stadsdelsnämnd Centrum

·    Siv Jirblom, Johanna Callegård, Ann Pettersson, Härryda kommun

·    Tina Kenttä, Ryaskolan, Göteborgs kommun, stadsdelsnämnd Västra Hisingen

·    Annica Lundgren, Fotskälsskolan, Marks kommun

·    Camilla Segertoft, Göteborgs kommun, stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda

 

Stipendiesumman, 40 000:-,
skall användas till stipendiaternas kompetensutveckling i arbetet med yngre barns språkutveckling.

Juryn har utgjorts av Annika Ekberg, Cattis Nihlén och Pernilla Mårtensson. 


Sällskapet för folkundervisningens befrämjande Göteborgs stift, som grundades 1824, 
är en fristående ideell förening med uppgiften att försöka bidra till att förbättra undervisningens villkor.


För ytterligare information kontakta Sällskapets sekreterare Börje Rådesjö på adress borje.radesjo@outlook.com

  

 

  
www.folkbildningssallskapet.se