SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT

Föreläsningar:

2011-10-12  Professor Sven-Eric Liedman
"Skolan i verkligheten och i min provisoriska utopi
Program

Dokumentation
 

   

   

 
www.folkbildningssallskapet.se