SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT

STADGAR:

Sid 1  | 2  | 3  | 4  |5


Styrelsemöten
 

 
Seminarier
Stipendiansökan

Medlemsmöten

2018   2018
2018-11-06 Kallelse
Inköpta värdepapper 20180630
Sålda värdepapper 20180630
Resultaträkning 20180630
Värdepapper 20180630
Seminarium om suicidprevention
Baskurs i suicidprevention


2018-03-21 Kallelse

2018-03-21 Anteckningar
2018-03-21 Val av firmatecknare
2018-03-21 Anteckningar

2018-02-22 Kallelse
2018-02-22 Anteckningar
 
2018-11-06 Kallelse

2018-03-21 Kallelse med Ärendelista
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse
Äskande om anslag 2018
2018-03-21 Anteckningar
  

2017

2017
Stipendieinbjudan 2018 års stipendiater

2017-11-07 Kallelse
2017-11-07 Anteckningar
Resultaträkning 2017-06-30
Värdepapper 2017-06-30
Inköpta värdepapper 2017-06-30
Sålda värdepapper 2017-06-30

2017-03-23 Kallelse
2017-03-23 Anteckningar
2017-03-23 Val av firmatecknare
 
2017-02-28 Kallelse
2017-02-28 Anteckningar
Äskande om anslag 2017
Värdepapper 2016-12-31
Verksamhetsberättelse 2016
Sällskapets stadgar
Stipendieinbjudan 2018 års stipendiater


2017-11-07 Kallelse
 

2017-03-23 Kallelse
Äskande om anslag 2017
Värdepapper 2016-12-31
Verksamhetsberättelse 2016
Sällskapets stadgar

2017-03-23 Anteckningar

 


2016

2016
2016-11-17 Kallelse
2016-11-17 Anteckningar
Värdepapper 2016-06-30
Inköpta värdepapper
2016-01-01 – 2016-06-30
Sålda aktier
2016-01-01 - 2016-06-30
Resultaträkning
2016-01-01 - 2016-06-30
Stipendieinbjudan

 
2016-03-16 Kallelse
2016-03-16 Anteckningar
Firmatecknare, Per Capsulam beslut
 
2016-02-10 Kallelse
2016-02-10 Anteckningar
Verksamhetsberättelse för 2015
Revisionsberättelse 2015
Äskande om anslag 2016
Handlingsplan för skolsamlingen vid Göteborgs stadsmuseum, 2016
Stadgar

 
 Sällskapets höstmöte den 17 november ställdes in

2016-03-16 Kallelse

 Upprop från penningsplaceringsgruppen
2016-03-16 Anteckningar
 

2015 2015

2015-11-30 Kallelse
2015-11-30 Anteckningar

2015-04-20 kl. 16.30
Extra insatt styrelsemöte

2015-03-23 Kallelse  
2015-03-23 Anteckningar

2015-02-16 Kallelse
Verksamhetsberättelse för 2014

Revisionsberättelse 2014
Äskande om anslag 2015
Stadgar för omskrift
2015-02-16 Anteckningar
 
När ortodoxin blev Göteborgsk

 


2015-11-30 Kallelse
2015-11-30 Program
2015-11-30 Protokoll
Värdepapper 2015-06-30
Inköpta värdepapper 2015-01-01 – 2015-06-30
Sålda aktier 2015-01-01 - 2015-06-30
Resultaträkning 2015-01-01 - 2015-06-30
 

 
2015-03-23 Kallelse
Verksamhetsberättelse för 2014
Revisionsberättelse 2014
Äskande om anslag 2015
2014 2014
2014-12-04 Kallelse
Delårsbokslut
När ortodoxin blev Göteborgsk
2014-12-04 Anteckningar

2014-04-01 Kallelse
2014-04-01 Anteckningar
Verksamhetsberättelse för 2013

2014-02-10 Kallelse

2014-02-10 Anteckningar

 

2014-12-04 Kallelse

2014-04-01 Kallelse med handlingar
2014-04-01 Anteckningar
Verksamhetsberättelse för 2013
2013 2013
2013-10-02 Kallelse
2013-10-02 Anteckningar
 
2013-06-30 Delårsbokslut

2013-02-11 Kallelse
2013-02-11 Anteckningar

2013-10-02 Kallelse
  

2013-03-25 Kallelse
Verksamhetsberättelse för 2012
Revisionsberättelsen
Resultaträkningen& Balansräkningen
Inköpt Värdepapper per 2012-12-31
Sålda Aktier 2012 & Sålda produkter/
  Alternativ placering/ Sålda optioner

Värdepapper 2012-12-31

Äskanden om bidrag:
För skolsamlingarnas hemsidor
För finansiering av projektet läroverk
För administration av Sällskapets verksamhet
Till FramtidsFröns i Väst / Detektiverna
För Skolsamlingarna under 2013

2013-04-25 Anteckningar
 

2012 2012


2012-10-10 Kallelse

2012-10-10 Anteckningar

2012-06-03 Per capsulam

2012-03-26 Kallelse
2012-03-26 Anteckningar

2012-02-23 Kallelse
2012-02-23 Anteckningar
 

 
2012-03-26 Kallelse

Verksamhetsberättelse för 2011
2012-03-26 Anteckningar
 

2011 2011
2011-10-12 Kallelse
 

2011-04-04 Anteckningar
 

  2011-10-12  Professor Sven-Eric Liedman
"Skolan i verkligheten och i min provisoriska utopi”
Program

Dokumentation

2011-04-04 Kallelse
Verksamhetsberättelse för 2010
2011-04-04 Anteckningar

2011-03-14 Kallelse
2011-03-14 Anteckningar
 
   
2010   2010
2010-10-12 Kallelse
 
2010-02-22 Kallelse
2010-02-22 Anteckningar
  2010-10-12 Kallelse

2010-04-12 Kallelse
Verksamhetsberättelse för 2009
2010-04-12 Anteckningar
 

2009   2009
    2009-10-12 Kallelse
 
2009-02-23 Kallelse
2009-02-23 Anteckningar
  2009-03-30 Kallelse
Verksamhetsberättelse för 2008
2009-03-30 Anteckningar
 
2008   2008
2008-10-13 Kallelse
2008-10-13 Anteckningar
  2008-10-13 Kallelse
 
2008-02-25 Kallelse
2008-02-25 Anteckningar
  2008-03-31 Kallelse
Verksamhetsberättelse för 2007
2008-03-31 Anteckningar
 
2007   2007
2007-09-10 Kallelse
2007-09-10 Anteckningar
  2007-10-08 Kallelse
     
2007-03-05 Kallelse
2007-03-05 Anteckningar
  2007-04-02 Kallelse
Verksamhetsberättelse för 2006
Årsredovisning, resultat- och balansräkning
Specifikation, värdepapper
Revisionsberättelsen
Anhållan om medel, Skolsamlingarna
Anhållan om medel, Jubileumsskrift

2007-04-02 Anteckningar
     
2006   2006
2006-10-30 Kallelse
2006-10-30 Anteckningar
  2006-10-30 Kallelse
     
2006-03-20 Kallelse
2006-03-20 Anteckningar
  2006-03-27 Kallelse
Verksamhetsberättelse för 2005
2006-03-27 Anteckningar
     
2005   2005
2005-11-02 Kallelse
2005-11-02 Anteckningar
  2005-11-02 Kallelse
     
2005-09-19 Kallelse   2005-03-30 Kallelse
2005-03-30 Anteckningar
     
2004   2004
2004-10-11 Anteckningar   2004-10-11 Kallelse
     
2004-03-22 Kallelse    
     
2004-02-23 Kallelse
04-02-23 Anteckningar
   
     
2003   2003
2003-10-01 Kallelse
2003-10-01 Anteckningar
  2003-03-24 Kallelse
     
    2002
    2002-03-25 Kallelse
Brev till skolledare
2002-03-25 Anteckningar
     
    2001
    2001-03-12 Anteckningar
 

www.folkbildningssallskapet.se